100 CÂU THI QUỐC TỊCH MỸ 2022 – XÁO TRỘN và ĐẦY ĐỦ ĐÁP ÁN

0
18

XÁO TRỘN & ĐẦY ĐỦ ĐÁP ÁN – 100 Câu Thi Quốc Tịch Mỹ 2022 (100 Civics Questions 2022)

Video này được biên soạn với đầy đủ đáp án đối với câu hỏi nhiều câu trả lời. Video 100 câu thi quốc tịch Mỹ này sử dụng hình ảnh để mình họa để giúp bạn dễ học và dễ nhớ.
Cuối cùng, video cũng xáo trộn câu hỏi để bạn học cho phụ hợp với cách hỏi 10 câu hỏi ngẫu nhiên trong 10 câu thi quốc tịch Mỹ mà nhân viên Di trú hỏi bạn.
❄ Nếu video này hữu ích cho bạn, hãy chia sẻ với người thân của bạn để cùng học và giúp kênh của chúng tôi phát triển. Và đừng quên đăng ký kênh nếu bạn chưa đăng ký.

❄ Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi:
Câu 20. – Who is one of your state’s U.S. Senators now?*
Ai là một trong những Thượng Nghị Sĩ Liên Bang của bạn?*
▪ Câu trả lời thay đổi tùy tiểu bang. [Cư dân ở thủ đô Washington, D.C. và cư dân ở các lãnh thổ Hoa Kỳ trả lời là DC hoặc lãnh thổ mình ở không có thượng-nghị-sĩ.]
Bạn truy cập link này:

Câu 23. Name your U.S. Representative.
Cho biết tên vị dân biểu của bạn.
Answers will differ each state
Câu trả lời khác cho từng tiểu bang
Please visit this website:
(Hãy truy cập vào trang web này):

Câu 43. Who is the Governor of your state now?
Thống Đốc tiểu bang của bạn hiện nay là ai
Answers will differ each state. Please visit this website
Câu trả lời khác cho từng tiểu bang. Hãy truy cập vào trang web này:
Lưu ý:
District of Columbia residents should answer that D.C. does not have a governor.
Cư dân vùng thủ đô Washington, D.C. phải trả lời là vùng thủ đô DC không có Thống Đốc.

Câu 44. What is the capital of your state?
Thủ phủ của tiểu bang của bạn gì?
Answers will vary each state. Access this link at video description.
Câu trả lời sẽ thay đổi cho từng tiểu bang. Truy cập link:
Lưu ý:
District of Columbia residents should answer that D.C. is not a state and does not have a capital. Residents of U.S. territories should name the capital of the territory.
Cư dân vùng thủ đô Washington, D.C. phải trả lời là vùng DC không phải là một tiểu bang và không có thủ phủ. Cư dân các lãnh thổ của Hoa Kỳ phải cho biết thủ phủ của vùng lãnh thổ này.

© Bản quyền video thuộc về “Citizenship 4e”
© Copyright video by “Citizenship 4e” ☞ Do Not Reup

#100câuhỏithiquốctịchMỹ2022 #100cauhoithiquoctichmy2022​ #100civicsquestions2022 #100cauthiquotichmydaydudapan#thiquoctichmy2022 #Citizenship4e #100câuthiquốctịchMỹ2022xáotrộn

source

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here