Tagalog Brief Introduction to HIV/AIDS

0
70

Ang HIV at AIDS ay nagdudulot ng matinding sakit at maaring maging sanhi ng pagkamatay. Kung susundin mo ang mga tagubilin sa video na ito, maaari mong bawasan ang panganib sa impeksyon ng HIV, ang sanhi ng AIDS. Ito ay nakakatulong sa iyo, at sa buhay ng iyong sekswal na partner sa hinaharap o sa darating na panahon, pati na rin sa buhay ng magiging anak mo.

Aids ang panghuling yugto ng impeksyon sa virus na kung tawagin ay HIV. Kapag ang isang tao ay nagkaroon ng impeksyon sa sakit na HIV, and HIV ay nakakapanghina sa kakayahan ng katawan upang labanan ang saki. Sa simula, at kung minsan kahit sa maraming taon, ang tao ay maaaring hindi magkaroon ng mga palatandaan ng pagkakasakit. Ang isang tao ay maaaring may impeksyon sa HIV at hindi ito alam.

Sa karaniwan, kung ang isang tao ay kumuha ng isang HIV test ng hindi bababa sa dalawampu’t limang araw matapos sila ay nagkaroon ng unang impeksyon, ito ay magreresulta sa pagiging positibo sa HIV. Gayunpaman, sa mga bihirang mga kaso, maaari itong tumagal ng hanggang sa anim na buwan matapos na impeksyon ng HIV para sa mga pagsusulit upang ipakita na ang isang tao ay HIV positive. Matapos ang isang tao ay unang nagkaroon ng impeksyon sa HIV, kahit bago subukan na sila ay HIV positive, posible para sa kanila na makahawa ng iba.

Ang sapat na pinsala ng HIV sa katawan ng isang tao ay nagdudulot ng impeksyon na mahirap labanan kahit na ang inmpeksyon ay madali lamang labanan ng isang malusog na tao. Kapag nangyari ito, sasabihin namin na ang mga taong HIV positive ay may AIDS. Ang kawalan ng medikal na pag-gagamot ay nagsasanhi sa kamatayan ng isang tao.

Paano kumakalat ang HIV? Hindi ka pwedeng magkaroon ng impeksyon sa HIV mula sa laway, pawis, o luha o sa pamamagitan ng pamumuhay, sa trabaho, pagkain, o pagkakalog ng mga kamay na may isang tao na may HIV. Ang HIV ay naroroon sa dugo sa isang nahawaang tao, bulalas ng likido sa isang nahawaang tao na tinatawag na tabod, semilya ng lalake, likido ng isang nahawaang babae, at dibdib ng gatas. Ang HIV ay karaniwang kumalat kapag katawan fluids isang tao ay tulad ng dugo, tabod mula sa isang tao, pampuki likido mula sa isang babae, o dibdib gatas dumating sa contact gamit ang isang pambungad sa katawan ng ibang tao ay tulad ng sa puki, bibig, anus, o break sa balat. May tatlong mga paraan na ang HIV ay karaniwang kumakalat ngayon.

Ang unang paraan ay sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Ito ang pinakamadalas na sanhi ng pagkakalat sa HIV.
Kapag ang dalawang tao ay nagtatalik, ang HIV ay maaaring kumalat mula sa isang kasosyo at sa ibang tao. Ang pagkakaroon ng maraming sekswal na mga partners ay nagdudulot ng mas malaking panganib ng impeksyon sa HIV.

Ang ikalawang paraan ng pagkalat ng HIV ay ang pagbabahagi ng mga karayom sa pamamagitan ng mga gumagamit ng inkisyon na bawal na gamot. Kung ang isang taong may HIV ay gumagamit ng isang karayom sa pagpaturok ng gamot, ang ilang ng kanilang dugo ay nakakakuha sa karayom. Kung ang ibang tao ay gumagamit na parehong maruming karayom, ang iba pang mga tao ay maaaring magkaroon ng impeksyon bilang resulta.
[This video is freely downloadable from *. Visit and to learn more. [Do you want to help prevent the spread of HIV/AIDS? Are you fluent in a language other than English? Then volunteer to translate our videos into other languages! Click to to learn how you can help!!! © Copyright 2006-2012 Global Lifeworks. All rights reserved. This work is licensed to be used for non-commercial purposes under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States License. To view a copy of this license, visit

source

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here