ഉണക്ക ചക്ക കൊണ്ട് ചക്ക വേവിച്ചത് | Chakka Vevichathu | Kerala Style Jackfruit Recipe

0
190

ഉണക്ക ചക്ക കൊണ്ട് ചക്ക വേവിച്ചത് | Chakka Vevichathu

Chakka Vevichathu/ Chakka Puzhukku / Kerala Style Jackfruit Recipe

#MinisLifestyle #Recipe #jackfruit
————————————————————————————————————
Check out our Podcast – Mini’s Lifestyle Show
[World’s First Malayalam Cooking & Farming Podcast ]

You can now hear my recipes and farming tips even if you are busy.
Checkout my Podcast ” Mini’s Lifestyle Show ” : www.anchor.fm/Minislifestyle
Available on all major podcast Platforms
————————————————————————————————————

My Kitchen & Camera Accessories

Mixer Grinder:
Cutlery Set :
Kadai :
Non Stick Tawa :

My Camera :
My Alternate Camera;
High-Speed Memory Card:
PowerBank :
Tripod:
Mic:

———————————————————————————————————-

Hope you guys like the Video. Try it yourself and do comment and share your feedback

Please Subscribe to Mini’s Lifestyle for more helpful videos for housewives and independent Women.

Let’s Connect
Facebook :
Instagram :
TikTok :
Podcast :

source

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here